Cyber Nawigator

Cyber Nawigator

Cyberbezpieczeństwo powinno być rzeczą oczywistą, częścią naturalnego postępowania w życiu codziennym. Nie jest już ono wyłącznie domeną firm informatycznych, lecz pierwszą potrzebą wszystkich użytkowników sieci.

Użytkownicy usług cyfrowych różnią się pod względem wiedzy, postaw i potrzeb w zakresie informacji, świadomości i motywacji. W związku z tym, w ramach naszego stowarzyszenia, przygotowujemy się do realizacji szeregu działań ukierunkowanych na różne grupy docelowe.

Digitalizacja stanowi bodziec dla innowacji, z którego mogą skorzystać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Jednocześnie nowe technologie stawiają kolejne wyzwania przed firmami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych. Aby cyfryzacja przebiegła pomyślnie, firmy muszą spełniać nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa IT i ochrony danych. Aby cyfryzacja w firmach przebiegała pomyślnie, potrzebne są właściwe kroki.

Już wkrótce znajdziecie tu pakiet inicjatyw firmowanych logo CYBERBEZPIECZNYCH.

Partnerzy kampanii