Young Bits & Digits

Young Bits & Digits

Young Bits & Digits – Edukacja cyfrowa!

Edukacja cyfrowa to podstawa w budowie bezpieczeństwa cyfrowego w nowoczesnym społeczeństwie. W ramach Young Bits & Digits wspieramy nauczycieli w klasach od 5 do 8 we wzmacnianiu umiejętności nauczania w obszarze cyfrowym. Young Bits & Digits jest programem, którego celem jest rozwój kompetencji specjalistycznych wśród nauczycieli oraz stanowi źródło praktycznych materiałów dydaktycznych, rekomendowanych aplikacji i wskazówek.

Przyłącz się do nas i wspieraj rozwój dzieci i młodzieży w bezpiecznym korzystaniu z mediów cyfrowych oraz w podnoszeniu ich świadomości na temat możliwych zagrożeń.

*Opracowanie na podstawie programu Digitale Bildung trifft Schule realizowanego w ramach kooperacji, celem  promowania i trwałego wzmocnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Partnerzy kampanii