Informacje Prawne

Dostawca serwisu

Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI
ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lokal 8
90-057 Łódź

E-mail: kontakt@cyberbezpieczni.org.pl

Numer ewidencyjny w rejestrze stowarzyszeń: 60, na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
NIP podatku obrotowego: 7252281083

Prawa autorskie
Copyright 2018 Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki video i animacyjne oraz złożone z nich kompozycje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych bez zgodny autora lub właściciela praw autorskich. Niektóre strony internetowe Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych. Na naszej stronie internetowej wykorzystaliśmy zdjęcia, objęte prawami autorskimi.

Koncepcja: Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI
©Shutterstock: Rawpixel.com, LightField Studios, VAlekStudio, ESB Professional, Gorodenkoff.

 

Odpowiedzialność
Na stronach internetowych Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI znajdziesz linki do innych stron internetowych. Chcemy, abyś zwrócił uwagę na fakt, iż nie mamy żadnego wpływu na kształt ich zawartości, które będziesz odwiedzał korzystając z tych linków. Oświadczamy również, że linki, które udostępniamy w chwili umieszczenia w naszym serwisie odpowiadały tematyce, do której się odnosiły, pod względem treści i zawartości merytorycznej. Nie odpowiadamy jednak za aktualność, poprawność, kompletność, zgodność z obowiązującym prawem, jakość udostępnianych tam informacji. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI stosuje tak zwane wtyczki społecznościowe (social plugins) – w dalszej części zwane ikonami – serwisów społecznościowych typu Facebook. W trakcie Twojej wizyty na stronach internetowych naszego serwisu, przełączniki te są standardowo wyłączone (nieaktywne), co oznacza, iż bez Twojego udziału nie wysyłają żadnych danych do stron trzecich. Aby korzystać z tych ikon, musisz je aktywować kliknięciem. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies (więcej informacji znajdziesz w informacjach o „Cookies“). Po aktywacji ikony zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem wskazanego w ikonie serwisu społecznościowego. Zawartość ikony jest wtedy przesyłana z serwisów społecznościowych bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a stamtąd wstawiana na stronę internetową. Zwróć uwagę na fakt, że nie mamy wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu wymienionych przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone portale społecznościowe, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Twojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe. Od chwili aktywowania ikony właściwy serwis społecznościowy może już pozyskiwać dane – niezależnie od Twoich interakcji z ikoną wtyczki. Po zalogowaniu się do portalu społecznościowego może on przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI, portal społecznościowy nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, dopóki również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika. Jeśli będąc członkiem określonego serwisu społecznościowego nie życzysz sobie, aby serwis ten kojarzył dane gromadzone podczas Twojej wizyty na stronach internetowych Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI z zapisanymi Twoimi danymi jako członka społeczności, to przed aktywowaniem wtyczki musisz wylogować się z danego serwisu społecznościowego.